Obiekty - Krok po kroku - Modyfikowanie wartości

Modyfikowanie wartości

  1. Otwórz okno zarządzania obiektami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania obiektami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja obiektów lub klikając przycisk 'Obiekty' na pasku narzędzi głównego okna.

  1. Wybierz obiekt z listy obiektów

Wybierz obiekt, którego wartości chcesz modyfikować. Możesz wybrać za pomocą klawiatury (strzałki kursora) lub za pomocą myszy. Możesz też wspomóc się wpisując kod obiektu (gdy aktywna jest zakładka 'Wg kodu' (Alt-1) ) lub nazwę ulicy (gdy aktywna jest zakładka 'Wg ulicy' (Alt-2) ).

  1. Wybierz wartość na liście wartości

Na liście wartości wyświetlane są wartości cech dla wybranego obiektu. Możesz poddać edycji wartość poprzez wybranie klawiszami strzałek na klawiaturze i zatwierdzenie klawiszem Enter, lub poprzez podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wybranej cesze. Możesz też wybrać wartość i nacisnać przycisk 'Modyfikuj wartość'.

  1. Wprowadź wartość w oknie edycji wartości

W oknie edycji wartości wprowadź nową wartość i zatwierdź przyciskiem OK.

Tematy pokrewne

Modyfikowanie wartości
Usuwanie wartości
Drukowanie wartości