Obiekty - Okno zarządzania obiektami

Co znajduje się w tym rozdziale

Rozdział zawiera kompletny opis interfejsu do zarządzania obiektami.

Rozdział Lista obiektów zawiera opis listy do przeglądania/wybierania obiektów.

Rozdział Lista wartości zawiera opis listy do przeglądania/edycji wartości cech wybranego obiektu.

Rozdział Lista historii zawiera opis listy do przeglądania historii wartości wybranej cechy wybranego obiektu.

Rozdział Przyciski wyjaśnia działanie sekcji przycisków okna.

Rozdział Okno edycji wartości opisuje interfejs okna edycji wartości cech, wywoływanego z okna zarządzania obiektami.

Podrozdziały

Lista obiektów
Lista wartości
Lista historii
Przyciski
Okno edycji wartości

Tematy pokrewne

Struktura powiązań
Krok po kroku
Raport wartości cech obiektów