Obiekty - Okno zarządzania obiektami - Lista obiektów

Co zawiera lista obiektów


Lista zawiera wszystkie obiekty należące do systemu ADA. Wyświetlane są kod obiektu oraz adres skłądający się z ulicy, numer, miasta i kodu pocztowego.

Zakładki umożliwiają sortowanie według kodu obiektu (Alt-1) lub nazwy ulicy (Alt-2). Wyszukiwanie obiektu wspomagać można wpisując z klawiatury (w zależności od wybranej zakładki) bądź kod obiektu, bądź nazwę ulicy.

Po liście poruszać się można strzałkami kursora w górę i w dół. Aby przejść do listy wartości wybranego obiektu, naciśnij Tab lub Enter.

Tematy pokrewne

Lista wartości
Lista historii
Przyciski
Okno edycji wartości