Obiekty - Krok po kroku

Co zawiera ten rozdział

Rozdział zawiera instrukcje jak krok po kroku wykonać podstawowe czynności zwiazane z zarządzaniem obiektami.

Wybierz samouczek

Tematy pokrewne

Struktura powiązań
Okno zarządzania obiektami

Inne samouczki

Obiekty - krok po kroku