Obiekty - Krok po kroku - Drukowanie wartości

Drukowanie wartości

 1. Otwórz okno zarządzania obiektami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania obiektami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja obiektów lub klikając przycisk 'Obiekty' na pasku narzędzi głównego okna.

 1. Wybierz obiekt z listy obiektów

Wybierz obiekt, którego wartości chcesz wydrukować. Możesz wybrać za pomocą klawiatury (strzałki kursora) lub za pomocą myszy. Możesz też wspomóc się wpisując kod obiektu (gdy aktywna jest zakładka 'Wg kodu' (Alt-1) ) lub nazwę ulicy (gdy aktywna jest zakładka 'Wg ulicy' (Alt-2) ).

 1. Naciśnij przycisk 'Drukuj'

Otworzy się okno drukowania, na którym automatycznie zostanie zaznaczony obiekt wybrany w oknie zarządzania obiektami.

 1. Ustaw parametry raportu

W oknie drukowania możesz ustalić parametry generowanego raportu.

  • Zakładka 'Obiekty'

Tu możesz wybrać dodatkowe obiekty, które mają być zawarte w raporcie. Możesz też ustalić okres, jaki ma obejmować raport.

  • Zakładka 'Cechy'

Tu możesz wybrać, które cechy mają być widoczne w raporcie.

  • Zakładka 'Historia wartości'

Tu określasz, dla których cech ma być dołączana historia.

 1. Naciśnij przycisk 'Drukuj'

Raport zostanie wygenerowany i przedstawiony na ekranie wraz z opcją drukowania.

Tematy pokrewne

Modyfikowanie wartości
Usuwanie wartości
Drukowanie