Obiekty - Krok po kroku - Przeglądanie wartości

Przeglądanie wartości

  1. Otwórz okno zarządzania obiektami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania obiektami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja obiektów lub klikając przycisk 'Obiekty' na pasku narzędzi głównego okna.

  1. Wybierz obiekt z listy obiektów

Wybierz obiekt, którego wartości chcesz przeglądać. Możesz wybrać za pomocą klawiatury (strzałki kursora) lub za pomocą myszy. Możesz też wspomóc się wpisując kod obiektu (gdy aktywna jest zakładka 'Wg kodu' (Alt-1) ) lub nazwę ulicy (gdy aktywna jest zakładka 'Wg ulicy' (Alt-2) ).

  1. Przeglądaj wartości na liście wartości

Na liście wartości wyświetlane są wartości cech dla wybranego obiektu. Możesz ustawić datę, na jaki dzień mają być wyświetlane wartości, posługując sie polem 'Pokazuj stan na dzień'. Możesz też wyświetlić historię zmian wartości używając przycisku 'Historia'.

Tematy pokrewne

Modyfikowanie wartości
Usuwanie wartości
Drukowanie wartości