Raporty

Co znajduje się w tym rozdziale

W tym rozdziale dowiesz się, jak tworzyć raporty w aplikacji GZM oraz jakie rodzaje raportów aplikacja potrafi generować.

Rozdział Raport wartości cech obiektów zawiera opis raportu przedstawiającego wartości wybranych cech dla wybranych obiektów.

Podrozdziały

Raport wartości cech obiektów