Obiekty

Co znajduje się w tym rozdziale

W tym rozdziale dowiesz się w jaki sposób zarządzać wartościami cech obiektów. Możesz też skorzystać z samouczków krok po kroku aby szybko opanować zagadnienie.

Rozdział Struktura powiazań przedstawia w jaki sposób cechy kojarzone są z obiektami oraz co to jest historia wartości w aplikacji GZM.

Rozdział Okno zarządzania obiektami zawiera kompletny opis interfejsu do zarządzania obiektami, wraz z podoknami.

Rozdział Krok po kroku pokazuje jak wykonywać operacje na wartościach obiektów.

Podrozdziały

Struktura powiązań
Okno zarządzania obiektami
Krok po kroku