Cechy - Krok po kroku - Ustawianie kolejności

Ustawianie kolejności

  1. Otwórz okno zarządzania cechami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania cechami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja cech lub klikając przycisk 'Cechy' na pasku narzędzi głównego okna.

  1. Wybierz z listy cechę

Wybierz cechę, której kolejność chcesz zmienić. Możesz wybrać za pomocą klawiatury (strzałki kursora) lub za pomocą myszy.

  1. Klikaj przyciski ze strzałkami

Strzałka w górę przenosi cechę w górę listy. Strzałka w dół przenosi w dół listy. Daną cechę możesz przemieszczać jedynie w zakresie gałęzi, w jakiej się ona znajduje.

Tematy pokrewne

Tworzenie cechy
Edycja cechy
Usuwanie cechy