Obiekty - Struktura powiązań

W jaki sposób cechy wiązane są z obiektami

W Oknie zarządzania cechami definiuje się cechy, które funkcjonują dla wszystkich obiektów. Oznacza to, że każdy obiekt posiada ten sam zdefiniowany przez użytkownika zestaw cech.

Jak działa historia wartości

Każda wartość cechy obiektu jest związana z datą, od której dana wartość obowiązuje. Zmieniając więc wartość danej cechy należy podać również datę, od której wartość obowiązuje. Pozwala to na możliwość śledzenia zmian wartości w czasie.

Tematy pokrewne

Okno zarządzania obiektami
Krok po kroku