Cechy - Okno zarządzania cechami

Co znajduje się w tym rozdziale

Rozdział zawiera kompletny opis interfejsu do zarządzania cechami.

Rozdział Lista cech zawiera opis listy przedstawiajacej hierarchię cech.

Rozdział Przyciski opisuje funkcje przycisków okna.

Rozdział Okno edycji cechy zawiera opis interfejsu służącego do dodawania i modyfikacji cech. Zawiera również opis Okna słowników wykorzystywanego, gdy wybranym typem cechy jest typ słownikowy.

Podrozdziały

Lista cech
Przyciski
Okno edycji cechy

Tematy pokrewne

Struktura cech
Krok po kroku