Cechy - Struktura cech - Typy danych

Typ tekstowy

Dane typu tekstowego mogą zawierać do 50 znaków i nie podlegają żadnym sprawdzaniom poprawności.

Typ liczbowy

Dane typu liczbowego mogą zawierać dowolną liczbę. Dla danych liczbowych należy określić ograniczenia w postaci ilości dopuszczalnych miejsc po przecinku oraz dolnego i górnego kresu. Opcjonalnie można określić jednostkę miary.

Typ daty

Dane tego typu pozwalają na określenie daty. Należy określić ograniczenia w postaci najwcześniejszej i najpóźniejszej dopuszczalnej daty.

Typ słownikowy

Dane typu słownikowego pozwalają wybierać tylko spośród określonego zestawu wartości. Przykładowym zestawem wartości może być seria typów szkół: podstawowa, gimnazjum, liceum, wyższa. Zestawy wartości definiuje się w specjalnym oknie edycji słowników.

Typ grupujący

Typ grupujący nie może posiadać wartości, natomiast pozwala na grupowanie cech w strukturę drzewiastą.

Tematy pokrewne

Hierarchiczna struktura cech