Cechy - Okno zarządzania cechami - Lista cech

Co zawiera lista cech

Lista cech przedstawia drzewiastą strukturę zdefiniowanych cech. Każda cecha opisana jest na liście przez nazwę, typ (ikonka typu) oraz pozycję w hierarchii.

Cechy wyrastają ze wspólnego korzenia, zaś nowe rozgałęzienia tworzone są za pomocą typu grupującego ().

Jeżeli cecha jest nieaktywna (nie widoczna na liście wartości w edytorze obiektów), na liście cech jej ikona typu jest ściemniona i zaszarzona. Każda nowa cecha domyślnie ustawiona jest na aktywną. Aktywność cechy zmienia się w edytorze cechy.

Po liście poruszać się można strzałkami kursora w górę i w dół. Aby przejść do edycji wybranej cechy można nacisnąć enter, lub dwukliknąć lewym przyciskiem myszki. Można również posłużyć się przyciskiem edycja.

Tematy pokrewne

Przyciski
Okno edycji cechy
Lista wartości (edytor obiektów)