Obiekty - Krok po kroku - Usuwanie wartości

Usuwanie wartości

  1. Otwórz okno zarządzania obiektami

Jeżeli nie masz otworzonego okna zarządzania obiektami, otwórz je wybierając w menu Dane|Edycja obiektów lub klikając przycisk 'Obiekty' na pasku narzędzi głównego okna.

  1. Wybierz obiekt z listy obiektów

Wybierz obiekt, którego wartość chcesz usunąć. Możesz wybrać za pomocą klawiatury (strzałki kursora) lub za pomocą myszy. Możesz też wspomóc się wpisując kod obiektu (gdy aktywna jest zakładka 'Wg kodu' (Alt-1) ) lub nazwę ulicy (gdy aktywna jest zakładka 'Wg ulicy' (Alt-2) ).

  1. Wybierz wartość na liście wartości

Na liście wartości wyświetlane są wartości cech dla wybranego obiektu. Aby usunąć wartość kliknij przycisk 'Usuń'. Usuwana jest zawsze najnowsza wartość w historii zmian.

Tematy pokrewne

Modyfikowanie wartości
Usuwanie wartości
Drukowanie wartości