Obiekty - Okno zarządzania obiektami - Lista wartości

Co zawiera lista wartości

Sekcja listy wartości dzieli się na trzy elementy:

  • Informacja o wybranym obiekcie
  • Obowiązująca data
  • Lista cech, ich wartości i dat

Na dole sekcji znajduje się przycisk 'Historia' umożliwiający pokazanie historii zmian wybranej wartości.

Informacja o wybranym obiekcie

W tej sekcji wyświetlane są podstawowe dane obiektu wybranego na liście obiektów:

  • Kod obiektu
  • Adres obiektu (ulica, numer, kod pocztowy, miasto)

Obowiązująca data ('Pokazuj stan na dzień')

Lista cech zawsze pokazuje wartości, jakie obowiązują / obowiązywały na dzień ustawiony w tej właśnie sekcji. Data domyślnie ustawiana jest na tę samą, jaka obowiązuje w całym systemie. Aby zmienić tę datę możesz albo wpisać ją z klawiatury, albo wybrać przycisk z kalendarzem i wybrać datę za pomocą myszy.

Lista cech, ich wartości i dat

Podobnie, jak w oknie zarządzania cechami, lista cech jest wyświetlana hierarchicznie. Wyświetlane są tylko aktywne cechy.

  • Cecha

Nazwa cechy.

  • Wartość

Wartość obowiązująca na dzień ustalony w sekcji 'Pokazuj stan na dzień'.

  • Od dnia

Data, od kiedy obowiazuje dana wartość.

Cechy, które są grupami lub dla których nie zdefiniowano wartości (do okresu ustalonego przez 'obowiązującą datę') mają ikonę koloru szarego. Cechy, dla których zdefiniowano wartość, mają ikonę w kolorze zielonym.

Aby poddać wartość edycji, można nacisnąć klawisz Enter lub dwukliknąć lewym przyciskiem myszy na wybranej wartości. Można też posłużyć się przyciskiem 'Modyfikuj wartość' z sekcji przycisków z prawej strony.

Tematy pokrewne

Lista obiektów
Lista historii
Przyciski
Okno edycji wartości