Obiekty - Okno zarządzania obiektami - Lista historii

Co zawiera lista historii

Lista historii zawiera całą historię zmian wartości wybranej na liście wartości cechy.

  • Historia wartości

W tej kolumnie wyświetlane są kolejne wartości w porządku chronologocznym od najnowszej do najstarszej.

  • Od dnia

W tej kolumnie wyświetlane są daty, począwszy od których obowiązuje / obowiązywała dana wartość.

Listę historii wyświetla się przyciskiem 'Historia', który służy również do jej ukrywania.

Jeżeli, będąc na liście historii, użytkownik naciśnie klawisz Enter, przejdzie do edycji wartości, przy czym jako wartość poddawana edycji będzie wartość najnowsza w historii.

Tematy pokrewne

Lista obiektów
Lista wartości
Przyciski
Okno edycji wartości