ZOb
Zwraca wybraną wartość zależną od wybranego obiektu na dzień

Składnia

ZOb(parKod,parCo,parParametr,parData,parFiltr)

Parametry

parKod

Kod obiektu lub plik tekstowy z listą kodów obiektów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, kody obiektów w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parCo

PZ - pole zasobu

SZ - liczba zasobów

ZP - za pomocą funkcji ZasPole

DZ - dana zasobu

CZ - cecha zasobu

LL - lista lokali

KC - dana karty
CK - cecha karty

PUSTOSTAN_U - udział pustostanów (wg udziału zasobu w nieruchomości)

ZUZW - zużycie zimnej wody w zasobie

ZUCW - zużycie ciepłej wody w zasobie

E# - ewaluacja wyrażenia w parParametr

parParametr

Gdy PZ lub ZP - pole zasobu, np. "zas:powierzchnia".

Gdy KC/CK - id danej/cechy karty.

Gdy DZ/CZ - id danej/cechy zasobu.

Gdy ZUZW,ZUCW - data początkowa stanu licznika


Dodatkowe zmienne zabindowane dla opcji E#:

_ZOB:Data - dostęp do zmiennej parData

_ZOB:IDOb - identyfikator obiektu

_ZOB:IDZas - identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.

parFiltr

Filtr na poziomie zasobów

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o obiekcie lub liście obiektów na zadany dzień.


Przykłady

ZOb(OB:ID_OB,'SZ','',GLO:DataAkt,'')
=> '15'

Zobacz również:

ZKarty ZZas ZNier ZGruntu