ZNierSzereg
Zwraca sumę wybranej wartości zależną od wybranej nieruchomości na dzień

Składnia

ZNierSzereg(parKod,parCo,parParametr,parDataOd,parDataDo,parFiltr)

Parametry

parKod

Identyfikator nieruchomości lub plik tekstowy z listą identyfikatorów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, identyfikatory nieruchomości w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parCo

Patrz ZNier

parParametr

Patrz ZNier

parDataOd, parDataDo

Data numeryczna - okres od-do, krok miesięczny.

parFiltr

Filtr na poziomie zasobów

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o nieruchomości lub liście nieruchomości na zadany okres.


Przykłady

ZNierSzereg(NIE:ID_NIER,'DZ','1',GLO:DataAkt,GLO:DataAkt,'')
=> '1'

Zobacz również:

ZKartySzereg ZZasSzereg ZObSzereg ZEvalSzereg