ZKartySzereg
Zwraca sumę wybranej wartości zależną od wybranej karty czynszowej na dzień

Składnia

ZKartySzereg(parKod,parCo,parParametr,parDataOd,parDataDo,parFiltr)

Parametry

parKod

Identyfikator karty czynszowej lub można podać plik.txt z listą identyfikatorów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, identyfikatory kart w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parCo

Patrz ZKarty

parParametr

Patrz ZKarty

parDataOd, parDataDo

Data numeryczna - okres od-do, krok miesięczny.

parFiltr

Filtr na poziomie zasobów

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o karcie lub liście kart na zadany okres.


Przykłady

ZKartySzereg(KAR:ID_KART,'SZ','',GLO:DataAkt,GLO:DataAkt,'')
=> '1'

Zobacz również:

ZZasSzereg ZObSzereg ZNierSzereg ZEvalSzereg