ZZasSzereg
Zwraca sumę wybranej wartości zależną od wybranego zasobu na dzień

Składnia

ZZasSzereg(parIDZasobu,parPole,parDataOd,parDataDo)

Parametry

parIDZasobu

Identyfikator zasobu

parPole

Parametr parPole funkcji ZASPole

lub

DZ=<dana zasobu> przekazywane do funkcji DajDZ


Uwaga! Aby osiągnąć efekt sumy z funkcji ZZas należy wykorzystać funkcję ZEvalSzereg.

parDataOd, parDataDo

Data numeryczna - okres od-do, cykl miesięczny.

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o zasobie na zadany dzień. Zwraca wartość szeregu parPole z zakresu miesięcy od parDataOd do parDataDo za pomocą funkcji ZasPole jako liczbę stałoprzecinkową z dokładnością do 8 cyfr po przecinku. Dane pobierane są na pierwszy dzień każdego miesiąca i sumowane. Wszystkie parametry są przekazywane dalej do funkcji ZasPole, tak więc ZZasSzereg działa identycznie z tym, że sumuje wartości po miesiącach.

Uwaga - traktowanie dat:

- funkcja pobiera dane na pierwsze dni każdego miesiąca

- pierwszy miesiąc jest rozciągany do swojego dnia pierwszego

- ostatni miesiąc jest zwężany do pierwszego dnia swojego


Przykłady

ZZasSzereg(ZAS:ID_ZAS,'ZAS:Powierzchnia',GLO:DataAkt,GLO:DataAkt)
=> '45.55'

Zobacz również:

ZKartySzereg ZObSzereg ZNierSzereg ZEvalSzereg