ZObSzereg
Zwraca sumę wybranej wartości zależną od wybranego obiektu na dzień

Składnia

ZObSzereg(parKod,parCo,parParametr,parDataOd,parDataDo,parFiltr)

Parametry

parKod

Kod obiektu lub plik tekstowy z listą kodów obiektów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, kody obiektów w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parCo

Patrz ZOb

parParametr

Patrz ZOb

parDataOd, parDataDo

Data numeryczna - okres od-do, cykl miesięczny.

parFiltr

Filtr na poziomie zasobów

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o obiekcie lub liście obiektów na zadany dzień.


Przykłady

ZObSzereg(OB:ID_OB,'SZ','',GLO:DataAkt,GLO:DataAkt,'')
=> '15'

ZOBSzereg(OB:ID_OB,'E#','NALZ(_ZOB:IDZas,1,2,DajDateSzcz(''PM'',_ZOB:Data,0),DajDateSzcz(''KM'',_ZOB:Data,0))',DATE(1,1,2000),DATE(31,12,2000),'')
=> 123.45

Zobacz również:

ZKartySzereg ZZasSzereg ZNierSzereg ZEvalSzereg