ZNier
Zwraca wybraną wartość zależną od wybranej nieruchomości na dzień

Składnia

ZNier(parKod,parCo,parParametr,parData,parFiltr)

Parametry

parKod

Identyfikator nieruchomości lub plik tekstowy z listą identyfikatorów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, identyfikatory nieruchomości w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parCo

PZ - pole zasobu

KC - dana karty

SZ - liczba zasobów

ZP - za pomocą funkcji ZasPole

DZ - dana zasobu

CZ - cecha zasobu

PUSTOSTAN_U - udział pustostanów (wg udziału zasobu w nieruchomości)

ZUZW - zużycie zimnej wody w zasobie

ZUCW - zużycie ciepłej wody w zasobie

E# - ewaluacja wyrażenia w parParametr

parParametr

Gdy PZ lub ZP - pole zasobu, np. "zas:powierzchnia".

Gdy KC - id danej karty.

Gdy DZ - id danej zasobu.

Gdy ZUZW,ZUCW - data początkowa stanu licznika


Dodatkowe zmienne zabindowane dla opcji E#:

_ZNier:Data - alias zmiennej parData

_ZNier:IDNier - identyfikator nieruchomości

_ZNier:IDOb - identyfikator obiektu

_ZNier:IDZas - identyfikator zasobu

parData

Data numeryczna.

parFiltr

Filtr na poziomie zasobów

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o nieruchomości lub liście nieruchomości na zadany dzień.


Przykłady

ZNier(NIE:ID_NIER,'DZ','1',GLO:DataAkt,'')
=> '1'

Zobacz również:

ZKarty ZZas ZOb ZGruntu