ZKarty
Zwraca wybraną wartość zależną od wybranej karty czynszowej na dzień

Składnia

ZKarty(parKod,parCo,parParametr,parData,parFiltr)

Parametry

parKod

Identyfikator karty czynszowej lub można podać plik.txt z listą identyfikatorów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, identyfikatory kart w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parCo

PZ - pole zasobu

KC - dana karty

SZ - liczba zasobów

ZP - za pomocą funkcji ZasPole

DZ - dana zasobu

LL - lista lokali

PUSTOSTAN_U - udział pustostanów (wg udziału zasobu w nieruchomości)

ZUZW - zużycie zimnej wody w zasobie

ZUCW - zużycie ciepłej wody w zasobie

E# - ewaluacja wyrażenia w parParametr

parParametr

Gdy PZ lub ZP - pole zasobu, np. "zas:powierzchnia".

Gdy KC - id danej karty.

Gdy DZ - id danej zasobu.

Gdy ZUZW,ZUCW - data początkowa stanu licznika


Dodatkowe zmienne zabindowane dla opcji E#:

_ZKarty:Data - alias zmiennej parData

_ZKarty:IDKarty - identyfikator karty

parData

Data numeryczna.

parFiltr

Filtr na poziomie zasobów

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o karcie lub liście kart na zadany dzień.


Przykłady

ZKarty(KAR:ID_KART,'SZ','',GLO:DataAkt,'')
=> '1'

Zobacz również:

ZZas ZOb ZNier ZGruntu