ZKartyKth
Agregacja danych z kart kontrahenta

Składnia

ZKartyKth(parKTH,parEval,parFiltr,parParametry)

Parametry

parKTH

Identyfikator kontrahenta

parEval

Wyrażenie do ewaluacji

Dostępne są: ADM, NIE, OB, ZAS, KAR, KTH

parFiltr

Opcjonalny filtr na poziomie kart

Dostępne są: ADM, NIE, OB, ZAS, KAR, KTH

parParametry

paramString parametrów:

DATA=... - karta aktywna na dzień, domyślnie GLO:DataAkt; -1 - nie filtruj wg daty

AGGR=... - sposób agregacji:

   LIST / LISTA - zwraca listę dzieloną separatorem, domyślne

   ILE / COUNT - zwraca liczbę elementów

   SUM - suma elementów

   MIN - wartość najniższa

   MAX - wartość najwyższa

   AVG - wartość średnia

SEP=... - separator listy, domyślnie |

NTH=... - w przypadku listy - zwróć n-ty element

PODRZEDNE=0*|1|2

   0 - zbieraj tylko główne karty (domyślne)

   1 - zbierz również karty podrzędne w hierarchii

   2 - zbierz tylko karty podrzędne

zwraca

Agregat wyrażenia

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o kartach kontrahenta.


Przykłady

ZKartyKth(KTH:ID_KTH,'ZAS:KOD','','AGGR=LIST|NTH=1')
=> '01001001'

Zobacz również:

-