ZGruntu
Zwraca wartość pola gruntu na dzień

Składnia

ZGruntu(parIDNier,parPole,parSuma,parData,parFiltr)

Parametry

parIDNier

Identyfikator nieruchomości

parPole

Nazwa pola gruntów, np. "GRN:OBREB"

parSuma

0 - wartość bez sumowania, 1 - sumowanie arytmetyczne, 2 - składanie ciągów znaków

parData

Data numeryczna.

parFiltr

Filtr gruntów należnych do danej nieruchomości

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wartość/sumę pola gruntu na zadany dzień.


Przykłady

ZGruntu(NIE:ID_NIER,'GRN:POWDZIALKI',1,GLO:DataAkt,'')
=> '100.00'

Zobacz również:

ZKarty ZZas ZOb ZNier