ZZas
Zwraca wybraną wartość zależną od wybranego zasobu na dzień

Składnia

ZZas(parKod,parCo,parParametr,parData,parFiltr)

Parametry

parKod

Kod zasobu lub plik tekstowy z listą kodów obiektów, np. 'PLIK:fk\KODY.txt' gdzie KODY.txt to nazwa pliku, kody obiektów w kolejnych liniach. Ścieżka jest od katalogu głównego ADA

parCo

PZ - pole zasobu

ZP - za pomocą funkcji ZasPole

DZ - dana zasobu

CZ - cecha zasobu

PK - pole kart

SK - sztuki kart

LK - lista kart (id_kart, ;)

KC - dana karty

CK - cecha karty

E# - ewaluacja wyrażenia w parParametr

parParametr

Gdy PZ/ZP - pole zasobu, np. "zas:powierzchnia".

Gdy PK - pole karty

Gdy KC/CK - id danej/cechy karty.

Gdy DZ/CZ - id danej/cechy zasobu.


Dodatkowe zmienne zabindowane dla opcji E#:

_ZZAS:Data - dostęp do zmiennej parData

_ZZAS:IDOb - identyfikator obiektu

_ZZAS:IDZas - identyfikator zasobu

_ZZAS:IDKart - identyfikator karty

parData

Data numeryczna.

parFiltr

Filtr na poziomie kart

zwraca

Wartość lub sumę pola na dzień.

Opis

Funkcja zwraca wybrane informacje o zasobie lub liście zasobów na zadany dzień.


Przykłady

ZZas(ZAS:ID_ZAS,'SK','',GLO:DataAkt,'')
=> '2'

Zobacz również:

ZKarty ZOb ZNier ZGruntu