ZEvalSzereg
Suma wartości wyrażenia w zadanych miesiącach

Składnia

ZEvalSzereg(parEval,parDataOd,parDataDo)

Parametry

parEval

Wyrażenie do sumowania


Zabindowane dodatkowo (pętla miesięcy):

_ZE:Data - pierwszy dzień danego miesiąca z pętli

_ZE:Rok - rok z pętli

_ZE:Mc - miesiąc z pętli

parDataOd, parDataDo

Zakres miesięcy

zwraca

Suma wyrażenia liczona dla każdego miesiąca w zadanym zakresie dat

Opis

Funkcja służy wyliczaniu sumy wyrażenia w zadanym przedziale miesięcy.


Przykłady

ZEvalSzereg('1',DATE(1,1,2020),DATE(12,31,2020))
=> 12

Zobacz również:

ZKartySzereg ZZasSzereg ZObSzereg ZNierSzereg