Definiowanie metod zliczania jednostek

Metody przechowują informację o zasadach, wg których w trakcie rozliczenia zliczana jest suma jednostek rozliczeniowych.

Odbywa się to na podstawie wzoru edytowalnego przez użytkownika. Wzór taki może zawierać wywołanie jednej lub wielu spośród następujących funkcji:

Możliwe jest też odnoszenie się do dowolnych pól z baz zasobów i kart czynszowych, o ile metoda dotyczy kart. Jeżeli metoda dotyczy zasobów, dozwolone jest jedynie odwoływanie się do pól tej bazy:

  • KAR:typ_karty
  • ZAS:powierzchnia

Przykład 1: DJT('Z',0,'M','')

Metoda o powyższym wzorze zdefiniowana dla kart zwraca liczbę miesięcy aktywności każdej karty w rozliczanym okresie.

Przykład 2: ZAS:powierzchnia_ogrzewana*DJT('K',0,'M','')

Powyższa metoda zlicza ilość powierzchniomiesięcy dla każdej karty biorąc pod uwagę pow. ogrzewaną.

Przykład #: DJT('K',1,'M','DZ(''ZAS:czy_jest_gaz'')=''ryczałt''')

Tak zdefiniowana metoda służy do zliczania osobomiesięcy na kartach, w których gaz jest rozliczany ryczałtem

Powrót do definicji rozliczeń
Powrót do spisu treści