DJT2

Funkcja DJT2 jest uogólnieniem funkcji DJT dającą szerszą gamę możliwości.
Różnica polega na zastąpieniu parametru liczbowego 'id_danej' parametrem tekstowym pozwalającym opisać złożone wyrażenia odwołujące się do wielu składników.
W funkcji DJT2 zniknęła konieczność podawania pierwszego parametru 'K' lub 'Z', ponieważ w parametrze 'opis' dozwolone jest łączenie tych opcji ze sobą, a także z kilkoma nowymi
Podobnie do DJT, funkcja DJT2 zwraca wynik przemnożony przez długość okresu, w którym spełniony jest opisany w ostatnim parametrze warunek. Zwracane dane odpowiadają jednostko-dniom, miesiącom, kwartałom lub latom.

Składnia funkcji DJT2:

Prototyp: DJT(opis,'D/M/K/R',warunek)

opis - opis tekstowy gromadzonych danych
'D/M/K/R' - dzień/miesiąc/kwartał/rok
warunek - warunek

Definiowanie opisu i warunków:

Różnica względem funkcji DJT polega głównie na rozbudowanych możliwościach parametru opis.
Może on zawierać wywołania wszystkich funkcji dostępnych dotychczas w warunkach, tj. DZ, DK, DDZ i DDK, a także kilku nowych: DO, DDO i DDG. W funkcji DJT2 parametry te dostępne są także w warunku.


Lista dozwolonych funkcji:

  • DZ(''ZAS:pole'') - zwraca wartość danej zasobu (stałej)
  • DK(''KAR:pole'') - zwraca wartość danej karty (stałej)
  • DO(''KAR:pole'') - zwraca wartość danej obiektu (stałej)
  • DDZ(id_danej_kar) - zwraca wartość danej zasobu (dynamicznej)
  • DDK(id_danej_zas) - zwraca wartość danej karty (dynamicznej)
  • DDO(id_danej_zas) - zwraca wartość danej obiektu (dynamicznej)
  • DDG(id_danej_zas) - zwraca wartość danej globalnej (dynamicznej)

Przykład 1: DJT2('DDK(1)*DDO(4)','M','DDZ(2)=1')

Użycie tak zdefiniowanej funkcji w rozliczeniu zwróci w wyniku sumę iloczynów dynamicznej danej karty o id=1 (liczba osób) z dynamiczną daną obiektu o id=4 (ryczałtowa stawka ZW na osobe) w okresach w których dynamiczna dana zasobu o id=2 ma wartość 1, czyli kiedy w zasobie nie ma licznika.
Jest to przykład funkcji wyliczającej 'zużycie ryczałtowe' zimnej wody na karcie.
Wynik zwracany jest w jednostko-miesiącach (parametr 'M').

Aby za pomocą funkcji DJT2 uzyskać długość okresu kiedy spełniony był zadany warunek, w parametrze opis należy wpisać wartość '1'.

Dokladnosc

Podobnie jak w przypadku funkcji DJT, warunek pusty jest spełniony na całej długości rozliczanego okresu z uwzględnieniem okresu aktywności karty.

Dokładność zwracanych przez funkcję DJT2 wyników jest identyczna, jak dokładność funkcji DJT. Patrz opis.

Powrót do definiowania metod
Powrót do spisu treści