Nalicz

Funkcja Nalicz służy do zbierania sumy wybranego pola w bazie naliczeń.

Prototyp: Nalicz(id_składnika,pole)

id_składnika - id składnika czynszowego dla którego wybierane będą naliczenia
pole - pole z bazy naliczeń podlegające sumowaniu

Działanie funkcji polega na wybraniu naliczeń z rozliczanego okresu dla wybranego składnika czynszowego i posumowaniu wartości w podanym polu.

Przykład: Nalicz(6,'NAL:ilosc')

Użycie powyższej funkcji zwróci jako liczbę jednostek rozliczeniowych na karcie sumę pola NAL:ilosc z wszystkich naliczeń dot. składnika czynszowego o id=6 i mieszczących się w rozliczanym okresie.

Powrót do definiowania metod
Powrót do spisu treści