ZużycieME/ZużycieLI

Do określania liczby jednostek rozliczeniowych na podstawie zużyć wykazanych w programach Media i Liczniki służa odpowiednio funkcje ZuzycieME i ZuzycieLI. Składnia obu funkcji jest identyczna i została przedstawiona poniżej.

ZuzycieME:

Prototyp: ZuzycieME(typ_mediów,sposób)

typ_mediów - typ rozliczanych mediów (ZW/CW/...)
sposób - sposób liczenia zużycia

Komentarza wymaga drugi z parametrów. Wynika on z różnicy w konstrukcji baz danych obu programów.
W programie Media podstawią wyznaczenia zużycia jest baza rozliczeń. Funkcja bierze pod uwagę rozliczenia mieszczące się w całości (zarówno data początkowa jak i końcowa) w analizowanym okresie, jeżeli parametr sposób otrzyma wartość 0.
W przypadku, gdy parametrowi sposób ustawimy wartość 1, obliczone zużycie będzie sumą zużyć wykazanych w rozliczeniach, których tylko data końcowa zmieści się w analizowanym okresie.
Ustawienie parametru sposób=2 oznacza obliczenie zużycia jako sumy wszystkich rozliczeń, które zakresem dat choćby częściowo pokrywają się z analizowanym okresem. Uwzględniana jest długość pokrywającego się zakresu dat i obliczane jest zużycie proporcjonalne (szacowanie).

Przykład 1: ZuzycieME('ZW',0)

ZuzycieLI:

Prototyp: ZuzycieLI(typ_mediów,sposób)

typ_mediów - typ rozliczanych mediów (ZW/CW/...)
sposób - sposób liczenia zużycia

Parametry wywołania funkcji ZuzycieLI są identyczne jednak sama funkcja różni się od poprzedniczki reakcją na parametr sposób. Może on w tym przypadku przyjąć jeden z dwóch parametrów: 0 lub 1.

Parametr sposób=0 oznacza obliczanie zużycia z dokładnością do istniejących odczytów. Sumowane są zużycia wynikające z odczytów mieszczących się w analizowanym okresie.

Ustawienie parametru sposób=1 spowoduje oszacowanie i zmniejszenie lub zwiększenie zwróconego zużycia, jeżeli początek i konieć analizowanego okresu nie pokrywają się dokładnie z datami odczytów liczników.

Przykład 2: ZuzycieLI('CW',1)

Powrót do definiowania metod
Powrót do spisu treści