Definiowanie rozliczeń

Zakładka "Definicja" w oknie rozliczeń, służy do określania zasad przebiegu rozliczania. Rozdział ten zawiera opis pięciu reguł kierujących tym procesem. Ustalanie każdej z nich jest dostępne poprzez wybranie jednego z przycisków widocznych na rysunku poniżej.


Rys.1. Zakładka "Definicja"

Grupy składników rozliczeniowych
Wzory rozliczeniowe dla podgrup
Pozycje rozliczeniowe dla składników
Korekty automatyczne
Metody zliczania jednostek

Powrót do spisu treści