DJT2
Całka dyskretna w czasie

Składnia

DJT2(parKZO,parID,parEval,parDataOd,parDataDo,parCzas,parFiltr)

Parametry

parKZO

K - dotyczy karty

Z - dotyczy zasobu

O - dotyczy obiektu

parID

Identyfikator w zależności od trybu odpowiednio karty, zasobu lub obiektu

parEval

Wyrażenie do ewaluacji

parDataOd, parDataDo

Określa przedział dat, w który dokonywane są wyliczenia

parCzas

Określa częstotliwość próbowania

D - dzień

M - miesiąc

K - kwartał

R - rok

parFiltr

Filtr zaawansowany

zwraca

Całka dyskretna wartości danej w zadanym okresie

Opis

Funkcja zwraca całkę dyskretną danej karty/zasobu/obiektu w zadanym okresie z zadaną częstością próbowania. Funkcja przyjmuje powyższą postać wszędzie, poza wzorami rozliczeń rocznych w Czynszach, gdzie przyjmuje postać skróconą (część parametrów jest przekazywana kontekstowo). Szczegółowy opis działania funkcji znajduje się w opisie DJT2 w rozliczeniach rocznych.


Przykłady

DJT2('K',KAR:ID_KART,'DDK(1)',DATE(1,1,AKT:Rok),DATE(1,1,AKT:Rok+1)-1,'M','')
=> '36'

Zobacz również:

DJT