DJT
Całka dyskretna w czasie

Składnia

DJT(parKZ,parID,parDana,parDataOd,parDataDo,parCzas,parFiltr)

Parametry

parKZ

K - dana karty

Z - dana zasobu

parID

Identyfikator w zależności od trybu odpowiednio karty lub zasobu

parDana

Identyfikator danej odpowiednio karty lub zasobu

parDataOd, parDataDo

Określa przedział dat, w który dokonywane są wyliczenia

parCzas

Określa częstotliwość próbowania

D - dzień

M - miesiąc

K - kwartał

R - rok

parFiltr

Filtr zaawansowany

zwraca

Całka dyskretna wartości danej w zadanym okresie

Opis

Funkcja zwraca całkę dyskretną danej karty/zasobu w zadanym okresie z zadaną częstością próbowania. Funkcja przyjmuje powyższą postać wszędzie, poza wzorami rozliczeń rocznych w Czynszach, gdzie przyjmuje postać skróconą (część parametrów jest przekazywana kontekstowo). Szczegółowy opis działania funkcji znajduje się w opisie DJT w rozliczeniach rocznych.


Przykłady

DJT('K',KAR:ID_KART,1,DATE(1,1,AKT:Rok),DATE(1,1,AKT:Rok+1)-1,'M','')
=> '36'

Zobacz również:

DJT2