NRR_Zbierz_Nalki
Suma z naliczeń

Składnia

NRR_Zbierz_Nalki(parTryb,parID,parSkladnik,parNBV,parDataOd,parDataDo,parFiltr)

Parametry

parTryb

Tryb zbierania:

1 - wg admg

2 - wg osiedla

3 - wg nieruchomości

4 - wg obiektu

5 - wg zasobu

parID

Identyfikator w zależności od trybu odpowiednio admg, osiedla, nieruchomości, obiektu, zasobu

parSkladnik

Nr składnika

parNBV

1 - netto

2 - brutto

3 - VAT

4 - ilość

parDataOd, parDataDo

Przedział dat określa przedział miesięcy, z których pobierane są naliczenia do sumy

parFiltr

Filtr zaawansowany na poziomie kart czynszowych

zwraca

Suma wybranego pola z naliczeń

Opis

Funkcja zwraca sumę z naliczeń dla zadanych kryteriów.


Przykłady

NRR_Zbierz_Nalki(5,KAR:ID_ZAS,1,2,DATE(AKT:Mc,1,AKT:Rok),DATE(AKT:Mc+1,1,AKT:Rok),'')
=> '123.45'

Zobacz również:

-