WKL_StanKontaKth
Stan kont wkładowych wybranego kontrahenta (moduł Wkłady)

Składnia

WKL_StanKontaKth(parKth,parKonto,parRok,parMc,parFlt)

Parametry

parKTH

Identyfikator kontrahenta

parKonto

Wybrane konto lub pusty - wszystkie konta

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parFlt

Filtr kont wkładowych na aliasie AWKO

zwraca

Suma kwot z kont.

Opis

Funkcja zwraca sumę kwot z kont wkładowych kontrahenta.


Przykłady

WKL_StanKontaKth(KTH:ID_KTH,'801-01',2000,12,'AWKO:ID_ZAS='&ZAS:ID_ZAS)
=> '123.45'

Zobacz również:

-