WKL_StanKonta
Stany kont wkładowych (moduł Wkłady)

Składnia

WKL_StanKonta(parIDT,parIDR,parKonto,parRokMcOd,parRokMcDo,parCo)

Parametry

parIDT

Wątek: KTH, ZAS, KAR, OB, WKO (konto wkładowe)

parIDR

Identyfikator w wybranym wątku

parKonto

Maski kont dzielone przecinkiem

parRokMcOd, parRokMcDo

Rok i miesiąc od-do w formacie RRRRMM

parCo

(pusty) - zwrot salda

PARAM - wszystkie wyliczane wartości w formie paramString

SALDOWN, SALDOMA - saldo po stronie WN lub MA

SALDO - WN-MA

BO+OBWN, BO+OBMA - bilans otwarcie i obroty po stronie WN lub MA

BO+OB - jak SALDO

OBWN - obroty WN

OBMA - obroty MA

OB - obroty WN-MA

BOWN, BOMA - bilans otwarcia po stronie WN lub MA

BO - bilans otwarcia WN-MA

zwraca

Suma kwot z kont.

Opis

Funkcja zwraca sumę kwot z kont wkładowych.


Przykłady

WKL_StanKonta('KTH',KTH:ID_KTH,'801*,802*',200000,200012,'SALDO')
=> '123.45'

Zobacz również:

-