WKL_StanKontaZasobu
Stan kont wkładowych w wybranym zasobie (moduł Wkłady)

Składnia

WKL_StanKontaZasobu(parZas,parKonto,parRok,parMc,parFlt)

Parametry

parZAS

Identyfikator zasobu

parKonto

Wybrane konto lub pusty - wszystkie konta

parRok, parMc

Rok i miesiąc

parFlt

Filtr kont wkładowych na aliasie AWKO

zwraca

Suma kwot z kont.

Opis

Funkcja zwraca sumę kwot z kont wkładowych w zasobie.


Przykłady

WKL_StanKontaZasobu(ZAS:ID_ZAS,'801-01',2000,12,'AWKO:ID_KTH='&KTH:ID_KTH)
=> '123.45'

Zobacz również:

-