SumKonta
Saldo, obroty wybranego konta/grupy (moduł FK)

Składnia

SumKonta(parKonto,parAS,parCo,parMcOd,parMcDo)

Parametry

parKonto

Grupa, Konto lub maska konta. Grupa musi być poprzedzona literą 'G'. W masce można używać znaku '?' zastępującego dowolny znak w koncie.

parAS

Rodzaj konta: 0 - analityczne, 1 - syntetyczne.

parCo

SALDOWN: saldo wn-ma, nie mniej niż zero.

SALDOMA: saldo ma-wn, nie mniej niż zero.

SALDO: saldo wn-ma.

BO+OBWN: obroty po stronie wn wraz z BO do miesiąca parMcDo włącznie.

BO+OBMA: obroty po stronie ma wraz z BO do miesiąca parMcDo włącznie.

OBWN: obroty po stronie wn od parMcOd do parMcDo (bez BO).

OBMA: obroty po stronie ma od parMcOd do parMcDo (bez BO).

OB: obroty wn-ma od parMcOd do parMcDo (bez BO).

BOWN: BO strony wn.

BOMA: BO strony ma.

BO: BO wn-ma.

PARAMSTRING: wszystkie powyższe w formie paramString

parMcOd, parMcDo

Miesiąc od-do (0-12).

zwraca

Wartość salda/obrotów.

Opis

Funkcja zwraca wynik zależny od parametrów bazując na danych bieżącego roku księgowego.


Przykłady

SumKonta('20400',0,'SALDO',1,12)
=> '123.45'

Zobacz również:

-