SumGrupy
Wartość zadanej grupy kont (moduł FK)

Składnia

SumGrupy(parGrupa,parMcOd,parMcDo)

Parametry

parKonto

Grupa kont FK.

parMcOd, parMcDo

Miesiąc od-do (0-12).

zwraca

Wartość grupy kont.

Opis

Funkcja zwraca wartość grupy kont dla zadanego okresu od-do. Wartość wyliczana jest poprzez zsumowanie wyliczonych poszczególnych wartości każdej pozycji grupy (z uwzględnieniem określonej w pozycji funkcji i mnożnika).


Przykłady

SumGrupy('Grupa kont',1,12)
=> '123.45'

Zobacz również:

-