TRE_Typ2Txt
Zamiana typu na tekst (moduł FK)

Składnia

TRE_Typ2Txt(parTyp)

Parametry

parTyp

Typ rejestru (TRE:RS_Typ)

zwraca

Tekstowy odpowiednik typu

Opis

Funkcja zamienia typ rejestru na tekst.


Przykłady

TRE_Typ2Txt(TRE:RS_Typ)
=> 'VAT Zaliczka'

Zobacz również:

-