SE_SMS_PoliczZnaki
Wyliczenia związane z SMS (moduł Sekretariat)

Składnia

SE_SMS_PoliczZnaki(parTekst,parCo)

Parametry

parTekst

Treść wiadomości do przetworzenia

Uwaga! W wersji SMS WebAPI liczba SMS jest liczona inaczej w zależności od tego, czy treść zawiera znaki spoza ASCII (>127).

parCo

pusty lub 0 - tekst opisowy (max liczba znaków, liczba znaków, liczba SMS)

1 - liczba znaków

2 - liczba SMS

3 - maksymalna liczba znaków

4 - maksymalna liczba sms

5 - liczba znaków pozostała do końca ostatniego sms

99 - paramString: ZNAKI,SMS,MAXZNAKI,MAXSMS,POZOSTALO,OPIS

zwraca

Wynik zależny od parCo

Opis

Funkcja przetwarza zadany tekst pod kątem SMS. Funkcja działa inaczej dla trybu FtpSMS oraz WebAPI (wersja SMS ustawiana w parametrach do czasu eliminacji wersji starej FtpSMS).


Przykłady

SE_SMS_PoliczZnaki(CZD:OPIS,2)
=> 3

Zobacz również:

-