SE_DziennikEtykieta
Etykieta, liczba operatorów powiązanych (moduł Sekretariat)

Składnia

SE_DziennikEtykieta(parID,parPracownik,parParametry)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu dziennika

parPracownik

Identyfikator operatora

parParametry

Alternatywne wyniki działania funkcji:

LICZBAPRZEKAZANYCH - zlicza operatorów powiązanych z dokumentem

LICZBANIEPODPISANYCH - zlicza operatorów powiązanych z dokumentem, którzy nie potwierdzili odbioru

zwraca

Domyślnie zwraca nr etykiety dokumentu nadany przez operatora

Opis

Funkcja zwraca etykietę lub inną wybraną informację dotyczącą operatorów powiązanych z dokumentem.


Przykłady

SE_DziennikEtykieta(EODDZ:ID_DZIENNIK,OPE:ID_OP,'')
=> 3

Zobacz również:

-