SE_Zalacznik_Liczba
Liczba załączników (moduł Sekretariat)

Składnia

SE_Zalacznik_Liczba(parID,parParametry)

Parametry

parID

Identyfikator dokumentu dziennika

parParametry

Zarezerwowany

zwraca

Liczba załączników dokumentu

Opis

Funkcja zwraca liczbę załączników dokumentu.


Przykłady

SE_Zalacznik_Liczba(EODDZ:ID_DZIENNIK,'')
=> 3

Zobacz również:

-