PXAccum_Show
Analizator czasu - pokaż

Składnia

PXAccum_Show()

Parametry

zwraca

Pusty ciąg znaków.

Opis

Funkcja wywołuje okienko analizatora czasu. Wywołujemy na koniec analizy badanego odcinka kodu.


Przykłady

PXAccum_Show()
=> ''

Zobacz również:

-