PXAccum_Reset
Analizator czasu - czyść

Składnia

PXAccum_Reset()

Parametry

zwraca

Pusty ciąg znaków.

Opis

Funkcja wykonuje wyczyszczenie danych analizatora czasu. Należy wywołać przed analizą badanego odcinka kodu.


Przykłady

PXAccum_Reset()
=> ''

Zobacz również:

-