PXBPF
PushBind / PopBind

Składnia

PXBPF(parCo)

Parametry

parCo

Może przyjąć jedną z dwóch wartości '0' lub '1':

'1' - wykonuje operację PUSHBIND(1) oraz BindADA(1), czyli zachowanie stanu bindów oraz wymuszony bind wszystkich funkcji Ady

'0' - wykonuje POPBIND(), czyli przywrócenie zapamiętanego stanu bindów

zwraca

Pusty ciag znaków

Opis

Funkcja służy do obejścia problemów związanych np. z wywoływaniem funkcji z filtrami zaawansowanymi wewnątrz generatora raportów Fomin. Przykładowo jest funkcja z parametrem filtra zaawansowanego, który wywołuje kolejną funkcję. Wyrażenie działa prawidłowo w konsoli, ale w generatorze raportów przestaje działać. W takiej sytuacji ta funkcja będzie pomocna, ponieważ pozwoli otoczyć naszą nie działającą funkcję tarczą ochronną.

Uwaga! Każde wywołanie '1' musi mieć swój odpowiednik '0', w przeciwnym razie Ada przestanie stabilnie funkcjonować.


Przykłady

PXBPF('1')&Suma_Naliczen(...)&PXBPF('0')
=> ''

Zobacz również:

-