Msg_Blad
Wyswietl komunikat o błędzie

Składnia

Msg_Blad(parTekst,parTytul)

Parametry

parTekst

Treść informacji do wyświetlenia

parTytul

Tytuł okna dialogowego

zwraca

Pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja wyświetla okno dialogowe z komunikatem.


Przykłady

Msg_Blad('Wystąpił błąd','Błąd!')
=> ''

Zobacz również:

-