Msg_Informacja
Wyswietl komunikat informacyjny

Składnia

Msg_Informacja(parTekst,parTytul)

Parametry

parTekst

Treść informacji do wyświetlenia

parTytul

Tytuł okna dialogowego

zwraca

Pusty ciąg znaków

Opis

Funkcja wyświetla okno dialogowe z komunikatem.


Przykłady

Msg_Informacja('Polecenie wykonane','Informacja')
=> ''

Zobacz również:

-