DEBUG
Wysyłanie tekstu do systemowego Debug

Składnia

DEBUG(parTekst,parRet)

Parametry

parTekst

Tekst do wysłania do systemowego debuggera

parRet

Parametr opcjonalny, domyślnie 0.
0 - funkcja nie zwraca wartości
1 - funkcja zwraca parTekst

zwraca

Wynik zależny od parametru parRet

Opis

Funkcja przesyła tekst do systemowego debuggera.


Przykłady

DEBUG()
=> ''

Zobacz również:

-